Årlig møte håndballgruppa

Årlig møte for håndballgruppa er mandag den 5. februar kl. 19.00-21.00 i kommunestyresalen. Det er åpent for alle som er medlem av Vågå IL. Agenda blir innstilling av saker til årsmøtet, slik som gruppestyre, valgkomite, budsjett, årsrapport og eventuelle andre saker.

Årsmøte Vågå IL 2018

Årsmøtet i Vågå IL avholdes onsdag den 7. mars kl. 19.00- ca. 21.00 i kommunestyresalen i Vågå kommunehus. Det blir enkel bevertning. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet. Sak med begrunnelse og eventuelt forslag til vedtak sendes til post@vagail.no. Fullstendig saksliste blir publisert på hjemmesiden senest …

Fortsett Årsmøte Vågå IL 2018