Nye prisar medlemskontigent

På årsmøtet vart det vedteke ny medlemskontigent: Barn under 12 år: 50,-Enkeltmedlem: 150,-Familie: 300,- Prisane vil vere oppdatert i systemet torsdag 24. mars. Det vil bli delt ein link på Facebook, på nettsida og sendt ut til alle undergruppene når det er klart for innmelding.

Årsmøte onsdag 16.3

Onsdag 16. mars kl. 18 vert det årsmøte i Vågå idrettslag på kommunestyresalen. Saksliste:1) Velkomen.2) Velge møteleiar, sekretær og protokollunderskrivare.3) Godkjenne innkalling og saksliste.4) Årsmelding 2021.5) Reknskap 2021, med kontrollutvalets beretning.6) Forslag medlemskontigent 2022.7) Sportsleg plan.9) Budsjett 2022.9) Val. Det vert servert kaffe og biteti. Velkomne!

OPPDATERT INFO, VEKE 35

I samråd med kommunelegen og koronatelefonen er det bestemt at ALL AKTIVITET FØREGÅR TILNERMA NORMALT. Hald deg heime dersom du er sjuk, og følg elles dei generelle smittervernsråda med 1 meter avstand og god handhygiene. For å lette smittesporinga, er det viktig å registrere alle som deltek på treningar og aktivitetar.