Høring: Overordnet sportslig plan Vågå IL

Hovedstyret og daglig leder har utarbeidet et utkast til overordnet sportslig plan for Vågå IL.

Planen legges nå ut for høring blant Vågå IL sine medlemmer. Frist for å komme med synspunkter og kommentarer er den 10. februar og det sendes til post@vagail.no.

Hovedstyret vil deretter komme med et endelig forslag til overordnet sportslig plan, som legges fram som sak på årsmøtet i februar/mars.