Saksliste årsmøte Vågå IL

Til        Medlemmer i Vågå IL                                                           27.02.2017, Vågå

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 2018

Det vises til innkallingen til årsmøte av styret i Vågå IL den 24.01.18.

Sted:                            Kommunestyresalen, Vågå kommunehus
Dato og tidspunkt:    7. mars kl. 19.00

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetningene.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Overordnet sportslig plan for Vågå IL
  2. Fullmaktsmatrise
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
  b) ……styremedlem og….. varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Forslag til forretningsorden
 • Forslag på dirigent[er] og referenter
 • Årsberetning
 • Oppsummering regnskap
 • Eventuelle forslag og saker
 • Forslag til medlemskontingent
 • Forslag til budsjett
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Vågå IL

 

Vedlegg

Forslag til forretningsorden:

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
 4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
 6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
 8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

 

Forslag på dirigent og referent

Dirigent: Vidar Elda

Referent: Anders Lien

 

Årsberetning (Årsberetning 2017)

 

Oppsummering regnskap (Oppsummering regnskap 2017)

 

Andre saker:

Overordnet sportslig plan Vågå IL

Styrets forslag til overordnet sportslig plan for Vågå IL: (Sportslig plan Vågå IL)

Innkomne innspill sportslig plan: (Innspill sportslig plan)

 

Styrets innstilling:

Overordnet sportslig plan for Vågå IL godkjennes.

 

Fullmaktsmatrise

Styrets forslag til fullmaktsmatrise for Vågå IL: (Fullmaktsmatrise)

Fullmaktsmatrisen er basert på mal fra NIF.

Styrets innstilling:

Fullmaktsmatrise for Vågå IL godkjennes.

 

Medlemskontingent 2018

Styrets innstilling:

I følge NIFs forskrift om medlemsregistrering og rapportering: Medlemskontingenten

må være på minst kr 100 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den

årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre

rabattordninger.

For å samsvare med NIFs forskrift og ta hensyn til idrettslagets utgifter settes medlemskontingenten til 120,- per medlem uansett alder og ingen familiekontingent.

 

Forslag budsjett 2018

Finn forslaget til budsjett for 2018 her: (Budsjett 2018 Vågå IL)

Styrets innstilling:

Budsjettet for 2018 godkjennes

 

Valgskomiteens innstilling

Hovedstyret:

Leder: Ikke på valg

Nestleder: Kåre Frydenlund (på valg 2020)

Verv:                                                             Navn:                                                 På valg:

Kasserer                                                      Vegard Hunderi                                2020

Sportslig leder                                            Yngve Eek Ottesen                            2019

Styremedlem                                               Elin J. Ulen                                         2019

Styremedlem (leder fotballgruppa)       Ola Kvarberg                                      2019

Styremedlem (leder håndballgruppa)  Gunn Oddveig Berg                           2020

Styremedlem (leder skigruppa)              Hege Bestum                                      2019

Styremedlem (leder turngruppa)           Ola Aarvik                                           2019

Varamedlem                                               Tor Erik Moen                                     2020

 

Fotballgruppa:

Verv:                                                     Navn:                                                  På valg:

Leder:                                                  Ola Kvarberg                                     2019

Trenerutvikler:                                  Ola Andersen-Gott                            2020

Leder drift Halland                           Lars Andre Lusæter                        2019

Økonomiansvarlig:                            May Helen Kvarberg                       2020

Spillerutvikler:                                   Odd Arne Flaten                                2020

Kioskansvarlig                                    Olivia Sylling-Andersbakken          2019

 

Håndballgruppa:

Verv:                                                              Navn:                                      På valg:

Leder:                                                             Gunn Oddveig Berg             2020

Lagskoordinator/Nestleder:                      Lene Brimi                             2019

Sportslig leder:                                             Hans Magne Ramen             2019

Kampkoordinator:                                       Kari Skjåkødegård                2019

Økonomiansvarlig:                                      Knut Skamsar                         2020

Leder AU:                                                      Tor Inge Jonassen                   2020

 

Skigruppa:

Verv:                                                               Navn:                                      På valg:

Leder/Sportslig leder:                                  Hege Bestum                         2019

Nestleder/Kommunikasjon/Dugnad        Karin M. Aasheim                2019

Skisamarbeid Norddalen                             Jo Øien                                    2020

Samarbeid Tessand/Grannekarusellen    Ingrid Amrud                        2019

Økonomiansvarlig:                                        Per Stian Øyen                      2020

 

Turngruppa:

Verv:                                                              Navn:                                      På valg:

Leder                                                              Ola Aarvik                             2019

Sekretær/kasserer                                        Yvonne Nyhus-Bakke         2019

Hovedtrener                                                  Joachim Nyhus                    2019

 

Valgkomiteens innstilling på revisorer

Kjetil Aarstrand (ikke på valg) og Karin Aasheim (på valg 2020).

 

Styrets innstilling på neste års valgkomité

Valgkomité hovedlaget:

Kjersti Gangsø (ikke på valg) og Kjell Bakke (ikke på valg). To ekstra representanter vil bli presentert på årsmøtet, da det ikke har lyktes styret å finne noen aktuelle kandidater enda.

Valgkomité fotballgruppa:

Verv:                                                              Navn:                                    På valg:

Leder:                                                             Kari Skjåkødegård            2019

Medlem:                                                         Eva Valseth                         2019

Medlem:                                                                                                        2021

 

Valgkomité håndballgruppa:

Verv:                                                              Navn:                                      På valg:

Leder:                                                             Mona Flatum Moen             2019

Medlem:                                                         Tanja Steinfinnsbø               2020

Medlem:                                                         Kjell Petter Syvergård          2021

 

Valgkomité skigruppa:

Verv:                                                              Navn:                                      På valg:

Leder:                                                             Magnhild Vole                      2019

Medlem:                                                         Merete Holen                        2020

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s