Årlig møte skigruppa

Skigruppa ønsker alle skiinteresserte i Vågå IL velkomne til årlig møte mandag den 18. februar kl. 18.00-20.00 på formannskapssalen på Vågå kommunehus. Agenda er forberedelse av saker til årsmøtet for Vågå IL den 13. mars, årshjulet til skigruppa for 2019 og eventuelt andre saker som ønskes tatt opp.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Vågå IL avholdes onsdag den 13. mars kl. 18.00-20.00 i kommunestyresalen i Vågå kommunehus. Saksliste med tilhørende dokumenter offentliggjøres på hjemmesiden senest en uke i forkant. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet. Saker med begrunnelse sendes til post@vagail.no.