Dugnad håndballagene

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne innsatsen er en sterk bidragsyter til at vi klarer å holde medlemskontingenten og treningsavgiften for hver idrett så lav som mulig. Hvert lag er ansvarlig for gjennomføringen av en dugnad knyttet til driften av idrettslaget og oversikten over tildelte dugnader finnes nedenfor. Hvis idrettslaget får tilgang til enkeltstående arrangement, som gir gode penger i kassa, så kan dugnad på dette komme i tillegg. Dette gjelder alle undergruppene. Daglig leder innhenter og koordinerer de ulike undergruppene og deres respektive lag.

Et lag kan ved særskilte tilfeller samle inn penger på egenhånd til deltakelse på en turnering når de er i årsklassen G/J 16. Dette må avklares med styret i respektive undergruppe og være i henhold til overordnet sportslig plan. Vågå IL skal være eier av lagskassen/kontoen og disponeres av kasserer og daglig leder.

Fordeling håndball

  • Alle: En inntektsbringende dugnad i løpet av året vedtatt av håndballgruppa. Tradisjon tro får hver spiller utdelt seks adventskalendere.
  • G/J 7-9: Vakter under Vågåcupen.
  • G/J 10-16: Vakter i forbindelse med Besseggløpet.

I tillegg må det beregnes 2-3 vakter pr. spiller i forbindelse med hjemmekamper.