Forsikring

Alle barn som er medlemmer av et lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd. Forsikring ungdom (13-19 år):

  • Fotball: Forsikring gjennom NFF (spiller må være registrert i FIKS).

For mer informasjon (Link).

  • Håndball: Alle som har betalt lisens (LISE eller LISE+) er forsikret. Betales av hver

enkelt utøver. For vilkår (Link).

  • Ski: Årslisens (grunnlisens eller utvidet). Betales av hver enkelt utøver.
  • Turn: Utøverne er dekket gjennom den kollektive forsikringen til Norges Gymnastikk & Turn forbund. Konkurranseutøvere må tegne egen utvidet forsikring (konkurranselisens).

Les mer
Informasjon om Idrettsforsikring for barn (Link)

Melding av skade

Foreldre må melde skade så fort som mulig til forsikringsselskapet. Uansett skadeomfang er dette viktig av hensyn til eventuelle senskader. For å melde skade gå til: Meld skade (Link).

For håndballspillere 13 år og eldre må skade meldes via egen lisensforsikring (Link). Skader i forbindelse med turntrening for utøvere 13 år og eldre skal meldes til Gjensidige, mer info (Link).

Forebygging av skader

Sportslig plan inneholder føringer for gjennomføring av treninger, men i hovedsak skal følgende tiltak gjøres for å forebygge skader:

  • Varme opp og moderat uttøying.
  • Bruk beskyttelsesutstyr, for eksempel leggbeskyttere, ankelbeskyttere og riktig skotøy.
  • Fokus på jevn treningsprogresjon og riktig totalbelastning gjennom uken.
  • Nedjogging og spise/drikke næringsrike produkter rett etter trening, som for eksempel smoothie, melk, banan, müslibar, brødskive, tørket frukt og nøtter.

For mer detaljert informasjon om relevante skadeforebyggende øvelser for hver idrett, se skadefri.no.