Heimfjelløpet

Lysbilde1

Kort historie:

Heimfjelløpet er eit turrenn som blir arrangert av Vågå IL og Sjårdalen IL. Fyrste gongen var i 1974, som visstnok var eit ”prøveår”. Det har vorte avlyst berre nokre gongar pga. vær-/føreforhold, og med rennet i 1974 vart rennet i 2014 arrangert for 40. gong. Det er oppsett ein vandrepokal i både herre- og dameklassa, som må vinnast tre gongar for å få den til odel og eige. Det er elles eit ”merkeopplegg”, med bronsemerke for fyrste gong, sølv for 5. gong og gull for 10. gongen, og vidare eigen pokal for kvart 5. år utover det.

Lisens/forsikring:

Dei som ikkje har heilårslisens må løyse eingongslisens (etter NSFs regler) ved påmelding. Pris eingongslisens er 60,- (15-25 år) og 150,- (26 år og eldre). For trimklassen er eingongslisensen inkludert i startkontingenten.

NB! Deltakarane har sjølv ansvaret for å ordne med lisens.

Premieutdeling:

Premieutdelingen vil foregå i peisestuen ved rennkontoret etter at alle er i mål. Vanlig premiering. En del sponsorgaver vil bli trekt ut på startnummer for begge klassene. Disse blir delt ut ved innlevering av startnummer etter målgang.

Alle barn/unge til og med 15 år får premie.

Resultatliste:

Resultatlisten blir hengt opp i gangen i fjellstua så fort den er klar. I tillegg blir lista offentliggjort på hjemmesiden til Vågå IL.

Løypekart:

løypetrase heimfjelløpet

Rød løype er konkurranseklassen, gul løype er trimklassen og grønn løype er barneklassen. Alle klassene har start og målgang ved Lemonsjøen Fjellstue (sort stjerne).

Rennleder: Anders Lien

Løypesjef: Knut Øyjordet

TD: Trond Berger