Hovedstyret

Styret:

Styreleder:                        Vidar Elda                     vidar@rsbygg.no

Nestleder:                         Kåre Frydenlund

Økonomiansvarlig:         Eva Amalie Valseth

Sportslig leder:                 Yngve Eek Ottesen

Styremedlem:                   Elin Jeanette Ulen

Leder fotballgruppa:      Ola Kvarberg

Leder håndballgruppa:  Hans Magne Ramen

Leder skigruppa:             Hege Bestum

Leder turngruppa:          Ola Aarvik

 

Valgkomité:

Leder:                      Kirsti Myrhaug     kirsti.myrhaug@gmail.com

Medlem:                  Kjell Bakke            kjell.bakke@snohettaregnskap.no

Medlem:                  Kjersti Gangsø      kjersti@folkekultur.no

 

Revisorer:

Eva Halldis Tessneset og  Kjetil Aarstrand