Landsfestivalen 2021

Landsfestivalen i gammeldansmusikk er planlagt arrangert i Vågå den 4.-8. august 2021 med forbehold om at koronasituasjonen forbedrer seg radikalt.

Vågå IL har fått et stor dugnadsoppdrag som gir god inntekt til videreutvikling av aktiviteten i idrettslaget. Vi får kr 150,- per person per time og all inntekt fra parkeringen går uavkortet til Vågå IL. Alle som stiller som parkeringsvakter, vaktmannskap og renholdspersonell får utdelt t-skjorte samt 1 stk. matbillett pr.vakt. Alle får også invitasjon til å delta på dugnadsfest etter arrangementet. De som tar to vakter eller mer får gjennomgangsbillett til hele Landsfestivalen (med unntak av konserter) og de som tar en vakt får valgfri dagsbillett.

Hovedstyret har vedtatt at alle familier med en eller flere aktive unger i fotball og/eller håndball må stille på en vakt (parkering, orden, natt eller miljø/hygiene). Unntakene er de som engasjerer seg i verv:
– Styremedlem
– Valgkomite
– Trener/instruktør
– Lagleder
– Andre utvalg (AU i håndball).

Dere har nå mulighet til å sette dere opp på den vakten du/deres familie vil ta. Send beskjed til post@vagail.no innen den 31.10.2020 om hvilken vakt du/dere tar.

MERK! De som ikke setter seg opp på en vakt innen fristen blir satt opp på en vakt av oss.

Her finner du oversikten over de ulike vaktene: