Landskappleiken 2019

I forbindelse med Landkappleiken i Vågå kulturhus den 26.-30. juni 2019 har Vågå IL fått tildelt et ganske stor dugnadsoppdrag. Hovedstyret har vedtatt at de som stiller på dugnadsvakter for Vågå IL får refundert 300,- av treningsavgiften for fotball eller håndball. Satsene for treningsavgiften blir fra og med 2019 økt pga. økte driftskostnader og derfor er refusjonsordningen innført for de som ønsker å delta mer på dugnad for å redusere kostnaden. Refusjonsordnigen gjelder de vaktene som er åtte timer eller helt/delvis på natta, altså etter kl. 24.00.

De som stiller for lag der inntekten blir øremerket deltakelse på cup, som for eksempel J2004 Håndball (Partille Cup) og J2005 Fotball (Norway Cup), får ikke refundert deler av treningsavgiften.

Det er førstekvinne/-mann til mølla for å sette seg opp på ønsket vakt. Gi tilbakemelding til daglig leder på post@vagail.no om hvilken vakt du ønsker. Vaktene er delt opp likt mellom fotball og håndball med tanke på inntektene. Om du representerer kun håndball og ønsker en vakt det står fotball på, så går det helt fint å bytte.

Refusjonsordningen gjelder også Besseggløpet. Beskrivelse av vaktpostene for begge arrangementene finner du her: Vaktpostbeskrivelse

Vaktlisten finner du her (oppdatert den 07.05.19):vaktliste-landskappleiken-2019