Miljø/hygiene-vakt

INSTRUKS  MILJØ/HYGIENE – VÅGÅ IL :

Hent ut t-skjorte og matbillett på Kappleikskontoret fom tysdag 25.06 (barneskulen),

eller på fellesmøte for alle frivillige 23.juni kl. 19.00 i Vågåhallen.

INFORMASJON:

26. juni -27. juni -28. juni -29. juni- 30. juni

Tidsrom: Kl. 08.00-10.00 / kl. 16.00-18.00 / kl.  21.00-23.00 (2 stk. på hver vakt).

Vask av toalettcontainere på camping Halland og v/ hallen, tømme søppel, fylle på papir/såpe/antibac. Fyll på papir/såpe garderober svømmehall (inngang ned ved garderober oppe).

Samle inn tomgods. Lagrast i fotballkiosken (kode 1919). Rydd anna søppel om behov.

Søppel går i container i området infobu/inngangsparti.

Utstyr til vask, såpe, antibac, hansker, avfallssekker og dopapir/tørkepair o.l. hentes i hallen (til høgre for vaktmesterbua). Tilgang til vatn.

Nøkler/hallbrikke er å finne i matteltet om behov.         

Takk for at du bidreg!                  

Heidi Strømstad: 90597037, Steinar Løkken: 45005420, Kjærsti Gangsø: 95898278.