Nattevakt

INSTRUKS  NATTVAKTER – VÅGÅ IL :

Hent ut t-skjorte og matbillett på Kappleikskontoret fom tysdag 25.06 (barneskulen),

eller på fellesmøte for alle frivillige 23.juni kl 19.00 i Vågåhallen.

NATTVAKT :  Skal ha gul vaktvest! Hentes/leveres i  hallen (til høgre for vaktmesternua).

27.juni – 28. juni – 29.juni – 30.juni. Tidsrom kl 03.00-08.00 Oppmøte 02.30 (2 stk. på kvar vakt).

Brikke/nøkler til hallen hentast/leverast i matteltet.

Ambulerande tilsyn på camping: På Halland, rundt barneskulen/ungdomsskulen.

Tilsyn mattelt, ingen adgang etter kl. 03.00. Ingen tilgang til hovedarena frå camping etter kl.  03.00.

Åpningstider dusj/do/garderober er 0700-2300 for campinggjestande. Inngang svømmehall. Gå ei runde etter stenging og sjekk at det er tomt for gjester, samt at alt er ok. Fyll på papir/såpe/tømme søppel ved behov. Døra stenges kl. 23.00 og låses opp kl. 07.00 (programmert).

Rydde/samle tomgods om behov. Lagrast i fotballkiosken (kode 1919).

Søppel går i container ved området infobu/inngangsparti.

Avfallssekker, hansker o.l. hentast i hallen (til høgre for vaktmesterbua).

Brann: 110            Ambulanse : 113              Politi: 112                Legevakt: 116117

Takk for at du bidreg!                  

Heidi Strømstad: 90597037, Steinar Løkken: 45005420, Kjærsti Gangsø: 95898278.