Norddalssamarbeidet

Norddalssamarbeidet

– Alle dags samlingar i haust er lagt til lørdager.(sett bort ifrå overnattingssamling)

– Barmarksamlingane er lagt til Dombås grunna den fine arenaen for rulleski.

– Meld ifrå til klubbkontakt dersom nokon manglar rulleski.

– Det er fint for miljøet om føresette kan stille på nokre av samlingane.

– Ta kontakt med ein av oss i styringsgruppa for spørsmål, samt innspel til opplegget.

(Sjå kontaktliste lengre ned)

Dette er eit tilbod for alle som er aktive på langrenn i idrettsklubbar i Norddalen, og som ønskjer å satse på langrenn/skiskyting. Vi kan tilby dyktige trenerar og eit større miljø enn kva den enkelte klubb har.

Skiløparar fødd i 2007 eller tidlegare får tilbod om å være med i treningsgruppa «Norddalen- langrenn», som er eit spissa tilbod med innleidde trenarar.
Treningsavgifta/eigenandelen er kr. 1000,- . Det blir gitt syskenrabatt på kr 250,- . Det vil sei at søsken nr to betaler 750, søsken nr tre betaler 500.

  • Påmelding for å vere med i samarbeidet for denne sesongen gjer du til din klubbkontakt inna 23/09

Styringsgruppa består av følgjande klubbkontaktar:

Heidi Vognild Leiar Lesja/

Lesjaskog

95914347 heidi.vognild@lesja.kommune.no
Mariann Sletten Sekretær, sponsorar Sel 95858817 msl@s1g.no
NN Ansvar trenare Lom
Jo Øien Kasserer Vågå 97167737 jooien@politiet.no
Torstein Vollen Material-forvalter Heidal 48110556 torstein@heidallaft.no
Lars-Egar Haugen Info samlingar/ Påmelding Skjåk 91329848 larsehau@bbnett.no
Frode Faksvåg

Cathrine Frich

Praktisk gjennomføring av samlingar Dombås 90741548

90942214

ffak@online.no

cathrine.frich@hvsks.no

Kirsten Bråten Lalm 91197084 kirstenbraaten@utlook.com