Ordensvakt

Informasjonsskriv til dugnadsfolk – Teknisk/vakt  

Tusen takk for at du vil vere med å bidra som frivillig.

Her kjem litt informasjon om oppgåvene .  Det er viktig at de les nøye igjennom dette slik at de er førebudde på kva som er jobben dykkar under kappleiken.

Vi er veldig glade for å ha dykk med!

                                            FELLES   INFORMASJON

 • T-skjorta skal kun brukast når du har  vakt.
 • Vi nyt ikkje alkohol med frivilligskjorta på, dette handlar å gje eit positivt inntrykk av vertskap og arr. lag.
 • Møt opp i  god  tid.  Du blir tatt imot av Heidi,Steinar el Kjærsti, og sett i arbeid. Alle ordens- og brannvakter må bære vaktvest.
 • Vi  har  avtale med vaktselskap. Personellet dei stiller med er vaktleiar på kveldstid og vil ha eit overordna ansvar.
 • Det er mogleg å bytte vakt innbyrdes om ein  ser at tidspunktet ikkje passar, beskjed går til Steinar Løkken/Heidi Strømstad/Kjærsti Gangsø.
 • Personar som er synleg berusa skal ikkje delta på kappleiken.
 • Oppmøte: Kjeller på kulturhuset, gul vaktvest hentast og leverast her!
 • Vaktlag avløyser kvarandre for å kunne ta matpause.
 • Hent gjerne ut ditt frivillig materiell i god tid ,gjerne frå tysdag 25.juni. Er å hente på kappleikskontoeret,eller på fellesmøte i forkant.
 • Vi er blide, hjelpsame og imøtekommande til alle gjestar under kappleiken.
 • Kontakt overordna på din arena om det skulle oppstå problem. 
 • I infokortet ditt er alle nødvendige tlf, og anna nyttig info.
 • Nødnummer: Brann 110, Amulanse 113, Politi 110. Hjertestarter tilgjengelig i hallen.
 • Legevakt e/kl 16 og helg 116117. Helsesenter man-fre 61293700.
 • Det er ein som har ansvarsvakt på kvar vakt, desse er utheva på vaktlista.
 • Ansvar for evnt. tilkalling av hjelp ved brann, ulykke eller medisinsk hjelp.
 • Røde Kors/sanitet vil ha faste vakter ved inngangen i hallen frå tors-lør (1600-0200).

                           INFORMASJON TIL KVAR ENKELT ARENA :

Vakt Vågåhallen :

 • Hovudoppgåva er å passe nødutgang/branndør om noko skulle skje. Fordel ansvaret for dørene så lenge det er folk i salen. 1 pers ved kvar dør i salen ,og ved scenetunnel.
 • Sjekke billettar ved inngangen til hall under tevlingane på dagtid, og unngå unødvendig trafikk i døra når det er utøvare på scena. Slepp inn/ut folk mellom to innslag.
 • Sjekke toalett minst eingong pr vakt i Vågåhallen for søppel ,    og fyll evt på papir(vaktm)
 • Avløys kvarandre ved behov.
 • Tømme søppel   i gangareal og inne i hallen (i pausane)
 • Rydde tribuna for søppel (i pausane)
 • Vere  med  å  flytte  stoler  under leiing av Tore Heskestad/Gunnar Vole.
 • Sørg for god lufting I hallen, mellom innslag. Taklukene kan også åpnes ,kontakt vaktmester.

Vakt Kulturhus:

 • Hovudoppgåva er å vere ordens og brannvakt om noko skulle skje.
 • 1 vakt ved inngang til salen, sjekk billett.
 • Unngå trafikk inn/ut når det er utøvarar  på scena. Slepp inn/ut mellom to innslag
 • 1 vakt øvst i amfiet. Holde fri trappa og passe inngang bak.
 • 3. vakt er ambulerende i lokalet,sjekker toalett og avløyser dei to andre.
 • Sjekke toalett v/inngang KH og på loftet  i  Kulturhuset  for søppel og papir.

Vakt telt:

 • Hjelpe til med tømming av søppelkorger.
 • Plukke søppel i og rundt mattelt, og ellers holde det ryddig,pent i området.
 • Være ordens og brannvakt.
 • På dagtid er det fri inngang for alle i teltet.
 • Frå kl 2100: 2 vakter ved inngangen frå Infotorg, da sperring blir sett opp pga inngangsbillet,samt inngang camping. Sjekk at alle har billett/bånd.
 • Frå kl 2100: er det inngangbillett som gjeld også i teltet, da må det være ei vakt ved kvar inngang på teltet.
 • OBS! Det må heile tida være ei vakt ved overgangen ut mot vegen!
 • Sjekk at ingen under 18 år drikk alkohol,dei har eiga fargekode på bånd.
 • Innleigd vaktselskap har overordna ansvar.

 LYKKE TIL ! Steinar Løkken: 450 05 420,  Heidi Strømstad: 905 97 037  , Kjærsti Gangsø: 958 98 278