Flytting av brakker del 2

Arbeidet med å flytte brakkene, som skal bli en del av et fremtidig klubbhus, fortsetter mandag den 4. juni kl. 17.30. Denne kvelden skal taket demonteres, så anleggskomiteen ønsker hjelp fra noen snekkerkyndige folk. Ta kontakt med Ola Kvarberg tlf. 91777155 for å melde interesse. Oppmøte ved Ottadalen Mølle.