Påmelding fotball

Vågå IL sin største sponsor de frivillige som legger ned flere 100 timer frivillig innsats hvert år og som vi ikke klarer oss uten. Vi er opptatt av at økonomi ikke skal bli en barriere samtidig som at idrettslaget skal driftes på en forsvarlig og bærekraftig måte, samt at det koster å organisere fotballag (dommergodtgjørelsene, serieavgiftene, premier, banevedlikeholdet, baller, draktene og førstehjelpsutstyret). #AlleMed.

Vi er derfor er vi helt avhengige av foreldre som stiller opp enten som trener, lagleder og styreverv. De andre må delta ekstra på andre dugnader, som framgår på side 16 i klubbhåndboka (https://vagail.com/).

                NYHET! Vipps så er du med!

Gjennom den nye påmeldingsportalen kan du melde på ungen til fotballsesongen og betale treningsavgiften direkte med Vipps eller kort på 1 – 2 – 3.

Ikke medlem? Alle nye medlemmer melde seg på fotballsesongen gjennom påmeldingsportalen: https://medlemskap.nif.no/22176

Er du allerede medlem? Eksisterende medlemmer kan også melde seg på fotballsesongen gjennom påmeldingsportalen og betaler treningsavgiften ved innmelding, mens medlemskontingenten faktureres i etterkant. OBS! De som ønsker å benytte seg av søskenmoderasjonen må melde seg på gamle måte ved å sende navn og eventuell endring i personalia (adresse, telefonnummer eller e-postadresse) til post@vagail.no.

Treningsavgift for sesongen (Medlemskontingenten på kr 120,- kommer i tillegg):

G/J 7 år (2013) Kr. 600,-
G/J 8-11 år Kr. 750,-
G/J 12-19 Kr. 1000,-

*Søskenmoderasjon på 150,- for søsken nummer to og så videre.

Vi tilbyr også medlemskontingent (familie) på kr 450. Nye medlemmer som ønsker dette må si ifra til post@vagail.no. HUSK! Vågå IL sine medlemmer får inntil 15-25% rabatt på ulike produkter hos Rondane Jakt & Fritid.