Påmelding håndball

Før hver sesong for de respektive idrettene distribuerer Vågå IL ut påmeldingsskjema med informasjon om aktivitetstilbudet for alle aktuelle årsklasser på alle skolene i Vågå kommune. Dette skrivet legges også ut på hjemmesiden og på sosiale medier.

For påmelding etter sesongstart sendes følgende informasjon til post@vagail.no: navn på spiller, fødselsdato, adresse og telefonnr. foreldre/foresatte.