Retningslinjer trener/lagledere

Godtgjørelser trener/lagleder

 • Barne- og ungdomsfotball: Ingen økonomisk godtgjørelse.
 • A-lag: 20.000,- til hovedtrener og 5.000,- til hjelpetrener.
 • Får Vågå IL genser og bukse.

 

Funksjonsbeskrivelser trener, lagleder og foreldrekontakt

Hvert lag/treningsgruppe skal ha minimum en trener. I tillegg har lag i lagidrettene en lagleder og en foreldregruppe med en eller flere foreldreressurser. Når lag eller en treningsgruppe drar samlet på treningssamling eller konkurranse, så skal det utnevnes en eller flere reiseledere. Retningslinjer for reiseleder, se vedlegg i klubbhåndboka (s. 26).

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sitt/sine tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til sportslig leder/trenerutvikler i hver undergruppe. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene, som laget deltar i. Se overordnet sportslig plan for trenerstige.

Oppgaver
 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med idrettslagets sportslige plan.
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og idrettslagets sportslige plan.
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere.
 • Møte i god tid til trening og kamp.
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre.
 • Lede laget under kamper og turneringer.
 • Bidra i trenergruppen og møte på trenerforumene i regi av idrettslaget.
 • Følge gjeldende regelverk fra NFF.
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjene for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund.
 • Sette seg inn i idrettslagets verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med idrettslagets verdier og retningslinjer.
 • Være oppdatert på informasjon fra styret.
 • Representere idrettslaget på en god måte.

 

Lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne. Hvert lag bør ha en foreldreressurs/gruppe for å avlast arbeidsmengden til lagleder. Den eller de skal hjelpe til med å organisere deltakelse på turneringer, dugnader og sosiale tiltak.

Oppgaver
 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag til daglig leder. For 13 år og eldre er dette spesielt viktig at er på plass før sesongstart med tanke på lisens.
 • Gjøre seg kjent med idrettslagets sportslige plan.
 • Arrangere foreldremøte i forkant av ny sesong. Møtelokale avtales med daglig leder.
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillerne og foresatte.
 • Møte på lagleder- og terminlistemøter.
 • Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte.
 • Administrere reiser til/fra kamper.
 • Varsle dommer ved flytting av kamper.
 • Sørge for at medisinbag alltid er komplett.
Oppgaver som kan delegeres til foreldregruppen
 • Organisere deltakelse på cuper.
 • Koordinere foreldre til tildelte dugnader.
 • Arrangere hjemmekamper, herunder ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport og sørge for at kiosken og kampvert-funksjonen er bemannet.
 • Ansvarlig for sosiale aktiviteter utenfor fotballen (eks. pizzakveld, sykkeltur, teambuildingaktiviteter, fotballkamp mellom foreldre og barn).