Retningslinjer trener/lagledere

Godtgjørelser trener/lagleder

 • Barne- og ungdomsfotball: Ingen økonomisk godtgjørelse.
 • A-lag: 20.000,- til hovedtrener og 5.000,- til hjelpetrener.
 • Får Vågå IL genser.

Funksjonsbeskrivelser trener, lagleder og foreldrekontakt

Hvert lag/treningsgruppe skal ha minimum en trener. I tillegg har lag i lagidrettene en lagleder og eventuelt en foreldregruppe med en eller flere foreldreressurser. Når lag eller en treningsgruppe drar samlet på cup, så skal det utnevnes en eller flere reiseledere. Retningslinjer for reiseleder, se vedlegg i klubbhåndboka (s. 26).

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sitt/sine tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne sin kontaktperson er sportslig leder/trenerutvikler i hver undergruppe. Se overordnet sportslig plan for trenerstige.

Oppgaver
 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med idrettslagets sportslige plan.
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og idrettslagets sportslige plan.
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/ hjelpetrenere.
 • Møte i god tid til trening og kamp.
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre.
 • Lede laget under kamper og turneringer.
 • Bidra i trenergruppen og møte på trenerforumene i regi av idrettslaget.
 • Følge gjeldende regelverk hos Norges fotballforbund.
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjene for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund.
 • Sette seg inn i idrettslagets verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.
 • Se til at både egen og lagets opptreden er i samsvar med idrettslagets verdier og retningslinjer.
 • Være oppdatert på informasjon fra styret.
 • Representere idrettslaget på en god måte.

Lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne.

Oppgaver
 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag til daglig leder. For 13 år og eldre er dette spesielt viktig at er på plass før sesongstart med tanke på lisens.
 • Gjøre seg kjent med idrettslagets sportslige plan og klubbhåndbok.
 • Arrangere foreldremøte i forkant av ny sesong. Møtelokale avtales med daglig leder.
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillerne og foresatte.
 • Møte på eventuelle lagleder- og terminlistemøter.
 • Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte.
 • Ansvar for å sette opp kjøreliste til bortekamper. Sørge for at kjørebelastningen blir jevnt fordelt mellom foreldrene.
 • Varsle dommer ved flytting av kamper.
 • Sørge for at medisinbag alltid er komplett.
 • Organisere deltakelse på cuper.
 • Koordinere foreldre til tildelte dugnader.
 • Sette opp foreldreliste for bemanning av kiosken og kampvert i forbindelse med hjemmekampene.