Skileik og teknikktrening på Mån torsdagar

Bli med på skileik/ skitreningar på torsdagar!

Velkomen til artig og allsidig skitrening på Mån i vinter!

1.-4.klasse: Skileik med kursa instruktørar.
5.klasse og oppover: Skiteknikk og uthaldenheit med vegleiarar.

Tidspunkt: Kl 18:00-19.00 med oppstart den 9. januar 2020.

Skitreninga blir arranget av Tessand Idrettslag og Vågå IL skigruppa. Før og etter treninga er det moglegheit for å drive fri skileik eller ake i anlegget.

Utstyr: Har du ikkje eiga skiutstyr er det kjøpt inn nytt utstyr for utlån i klubbhuset – både sko, staver og ski i mange storleikar.

Deltakarar: Alle er velkomen – og skiløparar busett i andre kommunar enn Vågå.

OBS! Alle deltakere må betale medlemskontingent i sitt idrettslag.

Og du: Kvar tysdag er det skirenn på Mån for alle aldre, sjå eiga arrangement.

Vi håper mange vil vere med å leike seg på ski i vinter!