Fotballgruppa

Styret:

Leder:                                       Ola Kvarberg                ola@kvarberg.no

Nestleder/Leder for anlegg: Lars Andre Lusæter

Økonomiansvarlig:

Sportslig leder:

Spillerutvikler:

Lagskoordinator:

 

Andre verv:

Kioskansvarlig: Olivia Sylling-Andersbakken

Dommerkontakt:

 

Valgkomité:

Leder: Tor Erik Moen                                                        tor.erik@maurvangen.no

Medlem: Kari F. Skjåkødegård                                        skjaak@hotmail.com