Håndballgruppa

Styret:

Leder:                                        Hans Magne Ramen    hramen@yahoo.no

Nestleder/Lagskoordinator:  Lene Brimi

Sportslig leder:                        Astrid Aasheim

Kampkoordinator:                  Kari F. Skjåkødegård

Økonomiansvarlig:                 Linda Ryen

Leder arbeidsutvalget:          Anne Berit Brun

 

Andre verv:

Dommerkontakt:          Ragnhild Snerle

Arbeidsutvalget:

Anne Berit Brun, Tor Inge Jonassen, Mari Weldingh,

Siv Kristin Paulsen og Siv Ulsanden.

 

Valgkomiteen:

Leder:                        Mona Flatum Moen                   monaflatum@gmail.com

Medlem:                    Randi Merete Brennsletten     brennsletten@hotmail.com

Varamedlem:           Tanja Steinfinnsbø