Skigruppa

Styret:

Leder:                                 Hege Bestum       hege.bestum@vaga.kommune.no

Nestleder:                          Sigurd Rønningen

Økonomiansvarlig:          Per Stian Øyen

Ansvarlig skikarusell:     Ingrid Amrud

Ansvarlig Norddalssamarbeidet:  Jo Øien

Valgkomité:

Leder:                                   Merete Holen         merholen@online.no

Medlem:                               Karin Aasheim

Organisasjonskart:

Orgkart ski

Funksjonsbeskrivelser:

Leder/Sportslig leder
  • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
  • Styremedlem i hovedlaget.
  • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
  • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
  • Delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene og følge dem opp.
  • Kontakt med media i samråd med daglig leder.
  • Fastsette agenda for trenerforum og leder møtene.
  • Overordnet ansvar for sportslig plan for skigruppa.
  • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Nestleder/Kommunikasjon
  • Stedfortreder for leder både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
  • Ansvarlig for utsending av informasjon på hjemmesiden og Facebook.
  • Hovedansvarlig for Byttehelgen.
  • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Grannekarusellen/Samarbeid Tessand
  • Bemanning karusellrenn (tirsdager) på Mån.
  • Delta på planleggingsmøte for Grannekarusellen.
  • Hovedansvar for gjennomføring av Vågå IL sitt renn i Grannekarusellen.
  • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Skisamarbeid Norddalen
  • Delta på styremøter for skisamarbeidet Norddalen.
  • Være Vågå IL sin representant i samarbeidet med Lalm IL og Heidal IL om treninger på Heidalsskogen.
  • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Økonomiansvarlig
  • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
  • Rapportere på styremøter om tilstand.
  • Betale og 1. signatur av fakturaer i nettbanken.
  • Funksjonær Lemonsjørennet.

Andre verv

Heimfjelløpet
  • Ansvarlig for gjennomføringen av Heimfjelløpet.