Turngruppa

Styret:

Konstituert leder/Økonomiansvarlig: Yvonne Nyhus-Bakke

Hovedtrener:                                            Joachim Nyhus

 

Funksjonsbeskrivelser:

Leder
  • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
  • Styremedlem i hovedlaget.
  • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
  • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
  • Delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene og følge dem opp.

 

Økonomiansvarlig/Nestleder
  • 2. signatur/godkjenner av fakturaer i nettbanken.
  • Stedfortreder for leder, både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
  • Delta som trener på turntreningene.

 

Hovedtrener
  • Ansvarlig for det sportslige innholdet på treningene og lede treningene.