Trener/Lagleder Fotball

Vi setter stor pris på at nettopp du vil være med å skape masse idrettsglede, mestring og en trygg, sosial arena for våre unger i Vågå.

Informasjonsheftet for fotballtrenerne finner du her.

Informasjonsheftet for lagledere i fotball finner du her.

Retningslinjene for trenere og lagledere i fotball finner du her.

Politiattestordningen
I henhold til politiattestordningen fra Norges idrettsforbund skal alle trenere og lagledere i Vågå IL, som er over 15 år, fremvise gyldig politiattest. Søknadsskjema og fremgangsmåte finner du her.